Nivičino, Vasilevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 36' 0"
kinh độ: E 22° 40' 28"
Đất Nước: Vasilevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 22.37° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Nivi%C4%8Dino%2BVasilevo%2BMax%C3%AA%C4%91%C3%B4nia%2BMacedonia%2BMK&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!