Nivičino, Vasilevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 36' 0"
kinh độ: E 22° 40' 28"
Đất Nước: Vasilevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 8.48° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Skopje
- Skopje International Airport [SKP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!