Nianping, Henan Sheng - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 35° 37' 18"
kinh độ: E 113° 33' 32"
Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 26.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 37%
áp lực: 1008.82 hPa
Các sân bay
- Changzhi Wangcun Airport [CIH]
- Zhengzhou Shangjie Airport [HSJ]
- Anyang Airport [AYN]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!