Ṭhūlo Deujor Kholā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 27° 12' 38"
kinh độ: E 85° 25' 3"
Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 26.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!