Nechaieve, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 49' 10"
kinh độ: E 31° 27' 44"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 18.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 77%
áp lực: 1007.95 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!