Musoma, Western Region - U-gan-đa (UG)
Nearby
vĩ độ: N 1° 26' 27"
kinh độ: E 31° 35' 9"
Đất Nước: Western Region, U-gan-đa (UG)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 19.38° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Masindi Airport [KCU]
- Pakuba Airport [PAF]
- Kabalega Falls Airport [KBG]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!