Museo archeologico di Olbia, Sardegna - Italia (Ý) (IT)


Nearby
  vĩ độ: N 40° 55' 25"
  kinh độ: E 9° 30' 26"
  Đất Nước: Sardegna, Italia (Ý) (IT)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 11.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 998 hPa
  Các sân bay
  - Olbia - Costa Smeralda Airport [OLB]
  - Figari - Sud-Corse [FSC]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!