Mungyeonggyo, Gyeongsangbuk-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 36° 43' 27"
kinh độ: E 128° 6' 31"
Đất Nước: Gyeongsangbuk-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
đám mâyđám mây
nhiệt độ hiện tại: 21.47° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 1006 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!