Muhammadpur Banjarha, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 11' 7"
kinh độ: E 82° 32' 13"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 28.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 1000.26 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Bhairahawā [BWA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!