Moshi Dzori, Vayotsʼ Dzor - Armenia (AM)


Nearby
vĩ độ: N 39° 37' 35"
kinh độ: E 45° 12' 54"
Đất Nước: Vayotsʼ Dzor, Armenia (AM)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 13.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 43%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Nakhchivan International Airport [NAJ]
- Maku International Airport [IMQ]
- Zvartnots International Airport [EVN]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Moshi%2BDzori%2BVayots%CA%BC%2BDzor%2BArmenia%2BAM&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!