Monumento ai Caduti di tutte le Guerre, Molise - Italia (Ý) (IT)
vĩ độ: N 41° 33' 21"
kinh độ: E 14° 39' 26"
Đất Nước: Molise, Italia (Ý) (IT)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 9.25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
áp lực: 968.65 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!