Montevideo, - Quiana thuộc Pháp (GF)
Nearby
vĩ độ: N 4° 49' 41"
kinh độ: W 52° 28' 31"
Đất Nước: , Quiana thuộc Pháp (GF)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 28.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 78%
áp lực: 1010 hPa
Các sân bay
- Cayenne-Rochambeau [CAY]
- Kourou Airport [QKR]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!