Modrič, Struga - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 41° 22' 4"
  kinh độ: E 20° 34' 17"
  Đất Nước: Struga, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 0.35° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
  áp lực: 898.68 hPa
  Các sân bay
  - Ohrid "St. Paul the Apostle" Airport [OHD]
  - Sân bay quốc tế Tirana Nënë Tereza [TIA]
  - Logovardi Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!