Modrič, Struga - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 41° 22' 4"
   kinh độ: E 20° 34' 17"
   Đất Nước: Struga, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
   dân số: NA
   Mây rải rácMây rải rác
   nhiệt độ hiện tại: 21.15° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 60%
   áp lực: 1018 hPa
   Các sân bay
   - Ohrid "St. Paul the Apostle" Airport [OHD]
   - Sân bay quốc tế Tirana Nënë Tereza [TIA]
   - Logovardi Airport
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!