Miriwinni, State of Queensland - Australia (Úc) (AU)
Nearby
vĩ độ: S 17° 24' 0"
kinh độ: E 145° 55' 0"
Đất Nước: State of Queensland, Australia (Úc) (AU)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 24.5° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Innisfail Aerodrome [IFL]
- Tully Airport
- Cairns International Airport [CNS]
- Dunk Island Airport [DKI]
- Mareeba Airport [MRG]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!