Mina, Kaffrine - Xê-nê-gan (Senegal) (SN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 23.93° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 36%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
- Kaolack Airport [KLC]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Mina%2BKaffrine%2BX%C3%AAn%C3%AAgan%2BSenegal%2BSN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!