Meshegirka, Kirovohrad - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 51' 0"
kinh độ: E 31° 34' 0"
Đất Nước: Kirovohrad, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 1.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
áp lực: 999.2 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!