Mawrid, Raʼs al Khaymah - Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (AE)
Nearby
vĩ độ: N 25° 25' 0"
kinh độ: E 56° 6' 0"
Đất Nước: Raʼs al Khaymah, Các Tiểu Vương quốc A-rập Thống nhất (AE)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 30.82° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
áp lực: 1000 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!