Matrid, - U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 39° 42' 0"
  kinh độ: E 66° 58' 0"
  Đất Nước: , U-dơ-bê-ki-xtan (Uzbekistan) (UZ)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 25.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 27%
  áp lực: 1018 hPa
  Các sân bay
  - Samarkand Airport [SKD]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!