Marianivka, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 49° 1' 11"
kinh độ: E 31° 28' 12"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 0.57° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1015.94 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Glodosy
- Lomovatoye
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!