Mapyeong, Jeollanam-do - Nam Triều Tiên (KR)
Nearby
vĩ độ: N 35° 15' 55"
kinh độ: E 126° 42' 15"
Đất Nước: Jeollanam-do, Nam Triều Tiên (KR)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 21.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 64%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Gwangju Airport
- Kwangju Ab [KWJ]
- Muan International Airport [MWX]
- Gunsan Airport [KUV]
- Jeon Ju Airport [CHN]
- Yeosu/Suncheon Airport [RSU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!