Manulai A, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 25.54° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
áp lực: 1013.58 hPa
Các sân bay
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- Roti Airport [RTI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!