Mandewāl, Karnātaka - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 16° 59' 38"
  kinh độ: E 76° 32' 38"
  Đất Nước: Karnātaka, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 30.2° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
  áp lực: 1003.66 hPa
  Các sân bay
  - Sholapur [SSE]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!