Majid, Maluku Utara - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 0° 0' 0"
   kinh độ: E 0° 0' 0"
   Đất Nước: ()
   dân số: NA
   Mây cụmMây cụm
   nhiệt độ hiện tại: 29.46° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
   áp lực: 1003.49 hPa
   Các sân bay
   - Kao Kuabang Airport [KAZ]
   - Sultan Babullah Airport [TTE]
   - Galela Gamarmalamu Airport [GLX]
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!