Mahtesu, Ararat - Armenia (AM)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: -7.35° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
áp lực: 1027 hPa
Các sân bay
- Zvartnots International Airport [EVN]
- Maku International Airport [IMQ]
- Nakhchivan International Airport [NAJ]
- Iğdır Airport [IGD]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Mahtesu%2BArarat%2BArmenia%2BAM&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!