Magangué, Bolívar - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)


Nearby
vĩ độ: N 9° 14' 31"
kinh độ: W 74° 45' 16"
Đất Nước: Bolívar, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
dân số: 100,313
Mưa cường độ nặngMưa cường độ nặng
nhiệt độ hiện tại: 24.22° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1016.6 hPa
Các sân bay
- Guamal Airport [GAA]
- Plato Airport [PLT]
- San Marcos [SRS]
- Aeropuerto El Banco [ELB]
- Golfo de Morrosquillo Airport [TLU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!