Madrid, Saskatchewan - Canada (Gia Nã Đại) (CA)
Nearby
vĩ độ: N 50° 23' 0"
kinh độ: W 105° 16' 4"
Đất Nước: Saskatchewan, Canada (Gia Nã Đại) (CA)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: -15.32° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- CFB Moose Jaw [YMJ]
- Regina [YQR]
- Assiniboia Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!