Madrid, Saskatchewan - Canada (Gia Nã Đại) (CA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 50° 23' 0"
  kinh độ: W 105° 16' 4"
  Đất Nước: Saskatchewan, Canada (Gia Nã Đại) (CA)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: -5.85° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 85%
  áp lực: 1015 hPa
  Các sân bay
  - CFB Moose Jaw [YMJ]
  - Regina [YQR]
  - Assiniboia Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!