Madrid, Metro Manila - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 14° 27' 5"
  kinh độ: E 121° 0' 7"
  Đất Nước: Metro Manila, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 30.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
  áp lực: 1009 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay quốc tế Ninoy Aquino [MNL]
  - Subic Bay International Airport [SFS]
  - Sân bay quốc tế Clark [CRK]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!