Madrid, Metro Manila - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 14° 27' 5"
kinh độ: E 121° 0' 7"
Đất Nước: Metro Manila, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 33.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 49%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!