Madrid, Metro Manila - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 14° 27' 5"
kinh độ: E 121° 0' 7"
Đất Nước: Metro Manila, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 25.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1004 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Ninoy Aquino [MNL]
- Subic Bay International Airport [SFS]
- Sân bay quốc tế Clark [CRK]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!