Madrid, Free State - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 28° 33' 23"
  kinh độ: E 28° 31' 40"
  Đất Nước: Free State, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 16.45° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
  áp lực: 770.91 hPa
  Các sân bay
  - Bethlehem
  - Leribe Airport [LRB]
  - Pelaneng Airport [PEL]
  - Seshutes Airport [SHZ]
  - Tlokoeng Airport [TKO]
  - Mokhotlong Airport [MKH]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!