Madrid, Free State - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 28° 33' 23"
kinh độ: E 28° 31' 40"
Đất Nước: Free State, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 13.11° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 40%
áp lực: 767.93 hPa
Các sân bay
- Bethlehem
- Leribe Airport [LRB]
- Pelaneng Airport [PEL]
- Seshutes Airport [SHZ]
- Tlokoeng Airport [TKO]
- Mokhotlong Airport [MKH]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!