Madrid, Free State - Nam Phi (ZA)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: S 28° 34' 0"
   kinh độ: E 28° 31' 0"
   Đất Nước: Free State, Nam Phi (ZA)
   dân số: NA
   Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
   nhiệt độ hiện tại: 14.87° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 50%
   áp lực: 771.82 hPa
   Các sân bay
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!