Madrid, North-West - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 27° 13' 41"
  kinh độ: E 24° 39' 42"
  Đất Nước: North-West, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 19.23° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 47%
  áp lực: 889.29 hPa
  Các sân bay
  - Vryburg Airport [VRU]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!