Madrid, Tiểu bang New York - Hoa Kỳ (US)
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 22.67° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Ogdensburg International Airport [OGS]
- Moores Airport
- Brockville Regional Tackaberry Airport [XBR]
- Cornwall Regional Airport [YCC]
- Malone-Dufort Airport
- Smiths Falls-Montague Airport [YSH]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!