Madrid, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
vĩ độ: S 23° 1' 59"
kinh độ: E 28° 27' 43"
Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 28.48° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 34%
áp lực: 930.99 hPa
Các sân bay
- Alldays Airport [ADY]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!