Madrid, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 23° 1' 59"
  kinh độ: E 28° 27' 43"
  Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 31.76° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 32%
  áp lực: 928.04 hPa
  Các sân bay
  - Alldays Airport [ADY]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!