, - ()
Nearby
  Photos
   vĩ độ: S 24° 9' 22"
   kinh độ: E 30° 57' 15"
   Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
   dân số: NA
   Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
   nhiệt độ hiện tại: 25.16° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 72%
   áp lực: 981.37 hPa
   Các sân bay
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!