Madrid, Limpopo - Nam Phi (ZA)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 24° 31' 13"
  kinh độ: E 30° 56' 14"
  Đất Nước: Limpopo, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 14.83° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
  áp lực: 968.4 hPa
  Các sân bay
  - AFB Hoedspruit [HDS]
  - Tanda Tula Airport [TDT]
  - Ngala Airport [NGL]
  - Khoka Moya Airport [KHO]
  - Ulusaba Airport [ULX]
  - Singita Safari Lodge Airport [SSX]
  - Londolozi Airport [LDZ]
  - Arathusa Safari Lodge Airport [ASS]
  - Hendrik Van Eck Airport [PHW]
  - Sabi Sabi Airport [GSS]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!