Madrid, - Ghi-nê Xích-đạo (Equatorial Guinea) (GQ)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 1° 5' 16"
  kinh độ: E 9° 41' 36"
  Đất Nước: , Ghi-nê Xích-đạo (Equatorial Guinea) (GQ)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 25.33° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
  áp lực: 992.34 hPa
  Các sân bay
  - Corisco International Airport [OCS]
  - Libreville Airport [LBV]
  - Bata Airport [BSG]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!