Madrid, Duarte - Cộng hoà Đô-mi-ni-ca (DO)
Nearby
Photos
    vĩ độ: N 19° 10' 41"
    kinh độ: W 69° 46' 57"
    Đất Nước: Duarte, Cộng hoà Đô-mi-ni-ca (DO)
    dân số: NA
    Mưa nhẹMưa nhẹ
    nhiệt độ hiện tại: 23.04° C
    GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
    áp lực: 1024.2 hPa
    Các sân bay
    - Samaná El Catey International Airport [AZS]
    - Arroyo Barril Airport
    - La Isabela International Airport [JBQ]
    - Las Américas International Airport [SDQ]
    - Cibao International Airport [STI]
    - Cueva Las Maravillas Airport
    Video
    Khám phá lân cận
      comments
      Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!