Madrid, Duarte - Cộng hoà Đô-mi-ni-ca (DO)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 19° 10' 41"
  kinh độ: W 69° 46' 57"
  Đất Nước: Duarte, Cộng hoà Đô-mi-ni-ca (DO)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 25.86° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
  áp lực: 1019.64 hPa
  Các sân bay
  - Samaná El Catey International Airport [AZS]
  - Arroyo Barril Airport
  - La Isabela International Airport [JBQ]
  - Las Américas International Airport [SDQ]
  - Cibao International Airport [STI]
  - Cueva Las Maravillas Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!