Madrid, Departamento de Cundinamarca - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 13.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1030 hPa
Các sân bay
- Guaymaral Airport
- Aguaclara Airport [ACL]
- El Dorado International Airport [BOG]
- Barranca De Upia [BAC]
- Villavicencio / Vanguardia [VVC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!