Madrid, Departamento de Cundinamarca - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)


Nearby
vĩ độ: N 4° 43' 56"
kinh độ: W 74° 15' 51"
Đất Nước: Departamento de Cundinamarca, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
dân số: 50,437
ánh sáng cường độ mưa phùnánh sáng cường độ mưa phùn
nhiệt độ hiện tại: 11.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1026 hPa
Các sân bay
- El Dorado International Airport [BOG]
- Guaymaral Airport
- Santiago Vila Airport [GIR]
- Mariquita Airport [MQU]
- Captain Germán Olano Moreno Air Base [PAL]
- Villavicencio / Vanguardia [VVC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!