Madrid, Caraga - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 9° 12' 58"
kinh độ: E 125° 56' 1"
Đất Nước: Caraga, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: 15,223
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 22.09° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 991.06 hPa
Các sân bay
- Bancasi Airport [BXU]
- Sayak Airport [IAO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!