Madrid, Caraga - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 9° 15' 43"
  kinh độ: E 125° 57' 51"
  Đất Nước: Caraga, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
  dân số: 3,119
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 25.07° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 94%
  áp lực: 988.73 hPa
  Các sân bay
  - Bancasi Airport [BXU]
  - Sayak Airport [IAO]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!