Madrid, Caraga - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)


Nearby
vĩ độ: N 9° 15' 43"
kinh độ: E 125° 57' 51"
Đất Nước: Caraga, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: 3,119
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 24.41° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
áp lực: 988.8 hPa
Các sân bay
- Bancasi Airport [BXU]
- Sayak Airport [IAO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!