Madrid, Bolívar - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 9° 11' 33"
  kinh độ: W 74° 44' 48"
  Đất Nước: Bolívar, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 28.53° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
  áp lực: 1019.55 hPa
  Các sân bay
  - Guamal Airport [GAA]
  - Plato Airport [PLT]
  - San Marcos [SRS]
  - Aeropuerto El Banco [ELB]
  - Golfo de Morrosquillo Airport [TLU]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!