Madevski Andak, Berovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 36' 41"
kinh độ: E 22° 45' 16"
Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 4.07° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 88%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!