Lypianka, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 51' 36"
kinh độ: E 31° 30' 26"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 28.4° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 34%
áp lực: 1021.02 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!