, - ()
Nearby
  vĩ độ: N 34° 8' 50"
  kinh độ: E 111° 30' 40"
  Đất Nước: Henan Sheng, Trung Hoa (CN)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 16.17° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
  áp lực: 921.46 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!