Longquan Shequ, Phúc Kiến - Trung Hoa (CN)
Nearby
vĩ độ: N 25° 21' 49"
kinh độ: E 118° 40' 56"
Đất Nước: Phúc Kiến, Trung Hoa (CN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 29.79° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Quanzhou Jinjiang Airport [JJN]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Longquan%2BShequ%2BPh%C3%BAc%2BKi%E1%BA%BFn%2BTrung%2BHoa%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!