Lokvi, Pehčevo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 41° 47' 17"
kinh độ: E 22° 54' 39"
Đất Nước: Pehčevo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: -1.52° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!