León, Artemisa - Cu-ba (CU)
Nearby
vĩ độ: N 22° 46' 0"
kinh độ: W 82° 31' 59"
Đất Nước: Artemisa, Cu-ba (CU)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 24.42° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 86%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- José Martí International Airport [HAV]
- Playa Baracoa Airport [UPB]
- Ciudad Libertad Airport
- San Nicolás de Bari Airport [QSN]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Le%C3%B3n%2BArtemisa%2BCuba%2BCU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!