Lebedyn, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 57' 44"
kinh độ: E 31° 31' 37"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: 4,402
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 11.08° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1023.03 hPa
Các sân bay
- Panchevo
- Glodosy
- Cherkasy International Airport [CKC]
- Lomovatoye
- Volnyy Gay
- Kirovograd Airport [KGO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!