Lassière, Centre - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 19° 10' 0"
   kinh độ: W 71° 49' 59"
   Đất Nước: Centre, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
   dân số: NA
   Mưa nhẹMưa nhẹ
   nhiệt độ hiện tại: 21.12° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
   áp lực: 977.58 hPa
   Các sân bay
   - Pignon Airport
   - Hugo Chavez International Airport [CAP]
   - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!