Langgen, Tây Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 6° 23' 48"
kinh độ: E 108° 13' 45"
Đất Nước: Tây Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 31.05° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 63%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Majalengka Kertajati International Airport [KJT]
- Penggung Airport [CBN]
- Husein Sastranegara International Airport [BDO]
- Lapangan Terbang Sulaeman
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!