Lālpur Dīh, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 10' 26"
kinh độ: E 82° 32' 48"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 34.71° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 27%
áp lực: 999.97 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Bhairahawā [BWA]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!